DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Zachovali Kristovi učedníci Desatero přikázání?

Zachovali Kristovi učedníci Desatero přikázání?

2 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

Mluví apoštol Pavel proti zákonu a sobotě?

29_prvni_verici_krestane.jpg Apoštol Pavel popisuje vztah mezi poslušností zákona a evangeliem o spasení z milosti. Vyzývá všechny věřící lidi k tomu, aby žili svatým životem a podobali se Kristu. Křesťané v žádném případě ...

Učedníci i první křesťané zachovávali desatero

21_ucednici_i_prvni_krestane.jpg Boží zákon platí i po Kristově smrti a dokázal nám to nejen Ježíš Kristus, ale i Jeho učedníci. Nejen že nabádali lidi ke svatému životu, což logicky poukazuje na zachovávání bodů ...

DesetPrikazani.cz -