DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Proč je tak důležitá Nebeská svatyně s truhlou smlouvy?

Proč je tak důležitá Nebeská svatyně s truhlou smlouvy?

2 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

Služba v nebeské a pozemské svatyni

39_nebeska_svatyne.jpg V Bibli se na mnoha místech ve starém zákoně hovoří o svatyni a očišťování od hříchů, ale již méně se ví o tom, že Bible v Novém zákoně hovoří o nebeské ...

Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a začátek soudu

38_soud_desatero.jpg Co se při službě v pozemské svatyni konalo obrazně, koná se při službě v nebeské svatyni ve skutečnosti. „Sloužíce podobenství a stínu nebeských věcí.“ (Žd 8,5)  Po svém nanebevstoupení začal náš ...

DesetPrikazani.cz -