DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Zákonictví nebo spoléháme na sílu Ducha Svatého?

Zákonictví nebo spoléháme na sílu Ducha Svatého?

2 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

Znovuzrození nového člověka je prvním krokem

31_znovuzrozeni_cloveka.jpg Zachovávat Boží zákon? A není to pouze zákonictví?  Ano, bez znovuzrození nového duchovního člověka,  obrácení a odevzdání se Kristu je. To po nás ale Ježíš Kristus nechce! Máš v duši vědomí  jistého ...

Drahý Otče, zapiš prosím svůj zákon do mého srdce

27_holubice_zapis_svuj_zakon.jpg Můj milý Otče, jsi tak úžasný, laskavý, soucitný a trpělivý a duše má po Tobě touží. Ráno, když se vzbudím, mé myšlenky patří Tobě a přeji si, aby to ...

DesetPrikazani.cz -